Tag Archives: Ayva Yetiştiriciliği Kültürel Tarihi

Ayva Yetiştiriciliği Kültürel Tarihi

Ayvanın anavatanı kuzey – batı İran, kuzey Kafkasya, Hazar Denizi dolayları ve kuzey Anadolu’ dur. Yabanileri doğuda Türkistan’ a kadar uzandığı gibi batıda da Avrupa’ nın Güney bölgelerine ve kuzey Afrika’ ya kadar genişler. Adları sayılan bu yerlerde ayva yabani … Continue reading

Posted in Meyvecilik | Tagged | Leave a comment